Geschiedenis van Judo

De bedenker van het judo is Jigaro Kano. Hij werd geboren op 28 oktober 1860 in het dorpje Mikage dat ligt in het westen van Japan. Hij begon als 16-jarige te studeren aan de keizerlijke universiteit in Tokio en behaalde op 21-jarige leeftijd zijn diploma. Hij deed aan verschillende sporten maar zijn lichaamsbouw en weinig fysieke mogelijkheden stonden grote prestaties in de weg. Hij had gehoord van Jiu-Jitsu, een kunst waarmee de Jigoro Kanolichamelijke zwakkere een tegenstander met meer kracht zelfs zou kunnen verslaan. Iets wat hem zo aantrok dat hij in 1876 besloot Jiu-Jitsu te gaan beoefenen. Hij bestudeerde de Jiu-Jitsu systemen van drie verschillende scholen. Hij zocht echter naar een nieuw systeem van zelfverdediging en het Judo werd ontwikkeld vanuit de traditionele japanse vechtkunst Jiu-Jitsu.

Het woord Judo betekent Jutsu (kunst, praktijk) maar vooral Do(chinees tao=weg, principe).Voor dhr Kano was judo niet zomaar een sport, hij beschouwde het vooral als een opvoedkundige methode. Het doel was het streven naar een volmaakte harmonie van lichaam en geest door toepassing van het principe doelmatig gebruik van energie.

In 1882 opende Jigaro Kano zijn eerste school genaamd de Kodokan (Kodo betekent de waarheid verkondigen en Kan betekent bijeenkomst). Hij was toen 22 jaar. Hij leerde veel over de verschillende manieren van lesgeven. Hij wist dat je een goede leraar nodig had om iets te kunnen leren. Hij bleef dan ook steeds meer bijleren. Doordat hij voorname ouders had en zelf gestudeerd had, had hij veel vrienden van adel. Zij vormden eigenlijk zijn eerste judoschool. In het begin waren er maar 22 leden. De leden leerden erg snel en werden later ook leraar in het Judo. Met Jigaro Kano gaven zij demonstraties in Japan.

In 1889 vertrok Jigaro Kano uit Japan voor een tournee door Europa. Hij wilde zich op de hoogte stellen van de westerse opvoedingsmethoden en tegelijkertijd propageerde hij het Judo.  Een van de beste leerlingen van Jigaro Kano werd in 1903 naar Amerika gezonden, waar hij een school opende die in korte tijd een geweldige populariteit genoot. Ook president Roosevelt bezocht de school en werd een enthousiast judoka. Jigaro Kano bleef zijn hele leven nog les geven maar dat werd steeds moeilijker ivm zijn gezondheid.

Anton GeesinkIn 1938 ging hij naar Cairo (Egypte) voor een bijeenkomst van het internationaal olympisch comite, dat toen de spelen in Tokio voorbereidde. Op de terugreis op de boot Hikawa Maru naar Japan overleed hij op 4 mei 1938 ten gevolge van een longontsteking. Hij overleed op 77 jarige leeftijd.

In Nederland werd het judo populair in 1961 doordat een Nederlander genaamd Anton Geesink wereldkampioen werd. Geboren te Utrecht 6 april 1934 en overleden te Utrecht 27 augustus 2010.

 

Judo heden
Judo is een sport die een veelzijdigheid van bewegen vraagt. Duwen, trekken, balansverstoren, balans zien te behouden, werpen en controleren. Het zal duidelijk zijn dat een sport die uit eenzijdige bewegingen bestaat zoals schaatsen of voetballen minder effect hebben op algemene bewegingsmogelijkheden dan het Judo. Judoregels zijn simpel. Er zijn weinig sporttechnische en tactische regels, dit maakt het een toegankelijke sport. Er is een zekere mate van discipline die gebaseerd is op wederzijds respect.

Als iemand van de Judoclub een spreekbeurt wil houden op school, scouting of iets dergelijks dan hebben wij daarvoor een mooi koffertje met spulletjes om te laten zien tijdens de spreekbeurt. Dit koffertje kun je ten alle tijden vragen aan iemand van het bestuur. Behandel het koffertje wel met respect voor als een andere Judoka dit later ook eens wil gebruiken