GEEN JUDOLES
Donderdag 13 Mei 2021, 17:30 - 21:30
Deze herhaling is een uitzondering op het normale herhaalsysteem

i.v.m. Hemelvaart is er vandaag geen judoles.

Locatie atrium